Search here...
0
TOP

Alle teksten, artikelen, blogposts en beeldmateriaal op Sanne Doo worden door mij verzorgd. Wanneer er om bepaalde redenen gekozen is voor beeldmateriaal van derde partijen, wordt er gelinkt naar deze desbetreffende partij. Kopiëren en/of verspreiden van de artikelen, blogposts, teksten of beeldmateriaal, is dan ook niet toegestaan zonder toestemming en/ of zonder het vermelden van Sanne Doo. Mocht u bepaald beeld- of tekstmateriaal willen gebruiken, kunt hiervoor contact opnemen.

Regelmatig wordt Sanne Doo geüpdate, wordt er gezorgd voor nieuw beeldmateriaal en vinden er samenwerkingen plaats. De artikelen/reviews of andere vormen van samenwerkingen, bevatten wederom ook zelfgeschreven en zelfgemaakte foto’s.

Voor vragen. onduidelijkheden of andere zaken kan er contact opgenomen worden middels het volgende e-mailadres: info@sannedoo.nl

Sannedoonl